Contact

Economische Faculteitsvereniging Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Visiting Address: HB-20
Burgemeester Oudlaan 50
Backoffice & post address: HB-108
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
tel: 010 - 408 11 46
fax: 010 - 408 28 92

For students: info@efr.nl
For companies: commercial@efr.nl

Do you want to see or edit your EFR-membership details? Go to edit and log in.

Routeplanner

ING KPMG

EFR News

Part time recruitment 
Do you want to develop yourself and your cv besides your studies? Join a committee! More information 

New in Rotterdam 
Starting your studies next year? Come to the Introduction Weekend to get to know your fellow classmates! 

 

Geschiedenis van de EFR Alumnivereniging

  • Geschiedenis van de EFR Alumnivereniging
  • Geschiedenis van de EFR Alumnivereniging
  • Geschiedenis van de EFR Alumnivereniging
  • Geschiedenis van de EFR Alumnivereniging

De EFR Alumnivereniging
De EFR Alumnivereniging poogt sinds het najaar van 2001 de contacten tussen de alumni van de EFR te bevorderen en in stand te houden, en hen in contact met de EFR te houden. Hiertoe organiseert zij een scala aan activiteiten. Zij is een vereniging voor honorair-bestuurderen en oud-actieven van zowel de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR), als haar voorloper de Vereniging Voor Studentenbelangen (VVS).
 

FAQ

  • Geschiedenis van de EFR

Wij schrijven het jaar 1925
Op 14 maart van dat jaar is de Vereniging Voor Studentenbelangen opgericht. Vanaf dat moment werden de studenten van de Nederlandsche Handelshoogeschool vertegenwoordigd door onze vereniging. In de veertig jaar die hierop volgden heeft de VVS de studenten van de toenmalige Nederlandsche Handelshoogeschool en, vanaf september 1939, de Nederlandsche Economische Hoogeschool vele activiteiten voorgeschoteld. Op 11 november 1964 besloten de leden van de Algemene Ledenvergadering dat onze vereniging vanaf dat ogenblik de naam "Economische Faculteitsvereniging Rotterdam" (EFR) zou dragen.

In 1969 ontstond een nieuw fenomeen: de disputen. Deze verenigingen waren speciaal bedoeld voor de gevorderde studenten die zich met een bepaalde afstudeerrichtingen bezig hielden. Sinds 2001 zijn deze disputen als zelfstandige studieverenigingen verenigd in het SV-convent.

In het collegejaar 1977-1978 verscheen voor de eerste maal het “EFR-Bulletin”, een mededelingenblad dat na de colleges uitgedeeld werd. Men kreeg de smaak te pakken en zo zag in het collegejaar 1978-1979 de eerste “EFR-Courant” het licht. Dit blad kreeg een jaar later de naam “Eclaire”. Onder deze laatste naam groeide het tijdschrift uit tot een `glossy-magazine´ en is onder deze naam nog steeds bekend en populair bij de studenten.

In het jaar 1980-1981 vond er een bijzonder evenement plaats; een themaweek met als onderwerp “Amerika”. Door het bestuur 1984-1985 werd deze themaweek omgedoopt in de EFR-Business Week, onder welke naam de week is uitgegroeid tot een significant evenement op de internationale agenda.

Hoewel vele zaken veranderd zijn, blijven sommige dingen hetzelfde. De Faculteit der Economische Wetenschappen is nog steeds een van de grootste en belangrijkste faculteiten van de Universiteit en de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam schotelt ieder jaar haar studenten weer een breed scala van activiteiten voor.

 

 

 

 

Design & development by Zicht online © EFR 2017 Sitemap Disclaimer Colophon Terms & Conditions
Logo Erasmus Universiteit Rotterdam